Polityka prywatności

Czego dowiesz się z tego dokumentu?

W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych na stronie https://annajaskulska.com. Wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi bazowały na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

Dokument składa się z trzech części.

CZĘŚĆ I. OGÓLNE INFORMACJE

§ 1. Administrator danych

Administratorem twoich danych osobowych jest Anna Jaskulska.

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w jakiejkolwiek sprawie związanej z ochroną swoich danych, napisz do mnie na adres email: ###

§ 2. Słowniczek

Jeżeli w treści Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

§ 3. Bezpieczeństwo twoich danych

Wszystkie dane osobowe, które zbierzemy na twój temat, przetwarzamy jako administrator zgodnie z RODO.

Stosujemy wymagane przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

§ 4. Twoje prawa

W każdym przypadku, gdy przetwarzamy twoje dane:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5. Prawo do sprzeciwu

Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu w dwóch sytuacjach, mianowicie gdy przetwarzamy twoje dane osobowe:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. W niektórych sytuacjach oferujemy dodatkowe sposoby wyrażenia sprzeciwu. Opisaliśmy to we właściwych miejscach części II Polityki.

§ 6. Profilowanie

Niezależnie od tego, skąd mamy twoje dane i w jakim celu je przetwarzamy, nie będziesz podlegać decyzjom, które bazują wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ciebie wpływają.

§ 7. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod adresem https://uodo.gov.pl/.

§ 8. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Jeśli masz pytania dotyczącej Polityki, napisz do nas. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

Polityka znajduje się na stronie https://annajaskulska.com/polityka_prywatnosci

CZĘŚĆ II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH

§ 9. Korzystanie z naszych Serwisów

Ponieważ korzystasz z naszych Serwisów (chociażby czytając tę Politykę), zwróć uwagę na następujące kwestie.

Jakie dane przetwarzamy?

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

W celu zapewnienia funkcjonalności Serwisów, naprawiania błędów oraz analizowania statystyk odwiedzin i popularności treści.

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Co zrobić, jeżeli nie chcesz, byśmy przetwarzali twoje dane na potrzeby analizy statystyk odwiedzin?

Niezależnie od innych praw, które ci przysługują zgodnie z RODO, możesz ustawić taką konfigurację swojej przeglądarki, aby wysyłała sygnał Do not track. Jeśli otrzymamy taki sygnał, nie będziemy zbierać żadnych danych, a narzędzie do generowania statystyk zignoruje twoje wejścia na nasze Serwisy. Pod tymi linkami znajdziesz instrukcje, jak wybrać takie ustawienia dla poszczególnych przeglądarek:

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Zapewnienie funkcjonalności Serwisów, naprawianie błędów oraz analiza statystyk odwiedzin.

Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Do momentu, w którym zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Serwer, z którego korzystamy, mieści się na terenie Unii Europejskiej, jednak może przekazać twoje dane podwykonawcom poza Europejski Obszar Gospodarczy. Lista podwykonawców znajduje się na stronie internetowej dostawcy naszego serwera. W takiej sytuacji przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, która uznaje dany kraj za kraj zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

§ 10. Subskrypcja newslettera Anny Jaskulskiej

Jeżeli subskrybujesz nasz newsletter lub nasze listy mailingowe, zwróć uwagę na następujące kwestie.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twój adres e-mail, datę zapisu do newslettera lub mailingu, datę wypisania się, historię wysłanych ci mailingów, w przypadku newslettera – informację o jego otworzeniu, oraz ewentualne dodatkowe dane, które przekażesz nam w procesie komunikacji.

Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Jak zrezygnować z subskrypcji newslettera lub listy mailingowej?

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, możesz skontaktować się z nami w sposób opisany w § 1 ust. 3 Polityki lub kliknąć w link rezygnacji znajdujący się w stopce mailingu.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania adresu e-mail nie będziesz mógł/mogła otrzymywać od nas newslettera ani innego wybranego mailingu.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Przetwarzamy je:

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim usprawnienie działania poprzez analizę interakcji pomiędzy Anną Jaskulską a odbiorcami i byłymi odbiorcami naszych treści, z wykorzystaniem systemu CRM do zarządzania relacjami.

Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Przestaniemy wysyłać ci newsletter i wiadomości z list mailingowych po otrzymaniu twojej rezygnacji z subskrypcji. Informację o tym, że subkrybowałeś/-aś nasz newsletter lub listę mailingową, zachowamy do czasu zgłoszenia przez ciebie sprzeciwu lub przez rok po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy w naszym systemie CRM ostatnią interakcję z tobą – także w innym kontekście.

Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Serwer, z którego korzystamy, mieści się na terenie Unii Europejskiej, jednak może przekazać twoje dane podwykonawcom poza Europejski Obszar Gospodarczy. Lista podwykonawców znajduje się na stronie internetowej dostawcy naszego serwera. W takiej sytuacji przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, która uznaje dany kraj za kraj zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

§ 11. Kontakt mailowy lub telefoniczny

Jeżeli kontaktujesz się z nami mailowo lub telefonicznie, zwróć uwagę na następujące kwestie.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy adres e-mail lub numer telefonu oraz wszelkie inne informacje, które nam podasz, np. imię i nazwisko, informacje o twojej sytuacji.

Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania możemy nie być w stanie odpowiedzieć na twoją wiadomość.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Jest nim:

Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je:

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Będziemy je przetwarzać do momentu zgłoszenia przez ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Informacje o sprawach, których się nie podjęliśmy, usuwamy niezwłocznie, nie później niż na koniec roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nawiązaniu kontaktu.

§ 12. Interakcja poprzez nasze konta w Mediach społecznościowych

Jeżeli obserwujesz moje konta w Mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) lub widzisz reklamy lub posty sponsorowane, zwróć uwagę na następujące kwestie.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy twoją nazwę użytkownika, imię i nazwisko (jeśli te dane są widoczne w twoim profilu); informację o tym, od kiedy nas obserwujesz; twoje komentarze i reakcje na naszą treść oraz wszelkie inne informacje, które przekażesz nam tymi kanałami; a także dane, jakie dane medium społecznościowe przetwarza na potrzeby tworzenia statystyk. W przypadku kierowania do ciebie reklamy – przedział wiekowy, płeć, miejscowość, wybrane zainteresowania.

Po co nam twoje dane? W jakim celu je przetwarzamy?

Przetwarzamy je:

Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

Skąd mamy twoje dane i komu je przekazujemy?

Dane otrzymujemy od ciebie, gdy zaczynasz obserwować nasze konta w Mediach społecznościowych lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję. W przypadku reklamy targetowanej dane możemy otrzymywać od Mediów społecznościowych, w których prezentujemy takie reklamy.

Przekazujemy twoje dane Mediom społecznościowym, na których prowadzimy nasze konta, tj. Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Ltd.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak jeżeli wejdziesz z nami w interakcję na naszych profilach Mediach społecznościowych, uzyskamy dostęp do twojej nazwy użytkownika (lub imienia i nazwiska) oraz ewentualne zdjęcia profilowego.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Udzielanie odpowiedzi na twoje wiadomości i komentarze, informowanie o naszych działaniach i promowanie działalności, analiza statystyk związanych z naszymi kanałami w Mediach społecznościowych.

Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane?

Tak długo, jak obserwujesz nasze konta lub wchodzisz z nami w interakcję. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub usunąć swoje konto w Mediach społecznościowych.

Czy twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Niektóre Media społecznościowe, na których mamy nasze konta (Facebook, Youtube), przekazują twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W takiej sytuacji przekazanie danych osobowych następuje na podstawie prawnej przewidzianej w RODO.

CZĘŚĆ III. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Ciasteczka (pliki cookies) instalujemy wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności formularzy i zapisania informacji o wypełnieniu danego formularza na mojej stronie a więc: przy zapisie na listę mailingową, rejestracji na wydarzenie, wypełnieniu ankiety. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

To nie czas leczy rany, ale to co z tym czasem robimy

Umów się na spotkanie
Okładka książki Anna Jaskulska Trzymaj Mnie Blisko

Już wkrótce moja nowa książka!

Adresowana do wszystkich osób, które pragną bardziej świadomie tworzyć swoje związki.
Wpisz swój email aby otrzymać powiadomienie.